- จัดหาและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของบริษัท ให้ตรงกับความต...
-ดูแล วางแผนทีมขายทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎระเบี...
- ทำความสะอาดภายในบ้าน
- ทำความสะอาดภายนอกบ้าน
- กวาด ถู พื้น เช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
- ซ...
- ตรวจสอบและตรวจนับสต๊อกให้จำนวนถูกต้อง
- จัดเตรียมสินค้าให้ตรงตาม Order ลูกค้า
- จัดส่งสินค้า...
- ควบคุมสต็อกสินค้า
- บริหารจัดการคลังสินค้า และบริหารจัดการกำลังคน
- ควบคุมการแพ็คสินค้า...