คนดูแลสำนักงาน อยู่ประจำที่สำนักงาน ดูแลความสะอาด
-สามารถ สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง พูด อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในสายงานบริการ ดูแล ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า -มีสปิริตในการทำงาน มีความมุ่งมั่น อดทน รักงานที่ทำ -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ *จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้า ติดตามลูกค้า
ร่วมทีมฝึกหัดเขียนโค้ดในโครงงานจริง ได้หัดใช้เครื่องมือและภาษาที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ติดตามและนำเสนอบริการให้กับลูกค้า