ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้า ติดตามลูกค้า
ร่วมทีมฝึกหัดเขียนโค้ดในโครงงานจริง ได้หัดใช้เครื่องมือและภาษาที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ติดตามและนำเสนอบริการให้กับลูกค้า