-สามารถ สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง พูด อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในสายงานบริการ ดูแล ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า -มีสปิริตในการทำงาน มีความมุ่งมั่น อดทน รักงานที่ทำ -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ *จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี