คนดูแลสำนักงาน อยู่ประจำที่สำนักงาน ดูแลความสะอาด
-สามารถ สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง พูด อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในสายงานบริการ ดูแล ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า -มีสปิริตในการทำงาน มีความมุ่งมั่น อดทน รักงานที่ทำ -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ *จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
Mobile or Web application. From Angular to golang micro service we develop full stack solutions to worldwide customers.
Mobile or Web application. From Angular to golang micro service we develop full stack solutions to worldwide customers.
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้า ติดตามลูกค้า
Software Engineer We are a software house established in Bangkok for more than 20 years. We are currently engaging on key projects We are seeking young experienced developers with the following skills: - Java, Javascript, HTML5 - AngularJS - Mobile applications development: Android, iOS - SQL - UML - MVC - REST - Linux
You will work on Progressive Web Application with Angular and gRPC.
You will test software and mobile application in order to help our developer to find and fix problems.
ร่วมทีมฝึกหัดเขียนโค้ดในโครงงานจริง ได้หัดใช้เครื่องมือและภาษาที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
You join a team to work on real projects. You use latest software development tools and framework.