พบลูกค้า นำเสนอโอดูให้ลูกค้า หรือผู้มีความสนใจที่จะใช้งานโอดู
งานติดตาม ให้คำแนะนำลูกค้าในการบูรณาการโอดู (Odoo integration)
มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจทางด้านทร...
มีความรู้ทางการตลาด เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการขายแอปฯ บันทึกเวลาเข้าออกงาน "เวลาดี" สำหรับ B2B