พบลูกค้า นำเสนอโอดูให้ลูกค้า หรือผู้มีความสนใจที่จะใช้งานโอดู
งานติดตาม ให้คำแนะนำลูกค้าในการบูรณาการโอดู (Odoo integration)
มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจทางด้านทร...
Organizes and oversees Odoo presentations to leads and customers.

Develop and maintain CRM records on the leads.
You are just graduated as Software Engineer, Computer Science. You love python, enterprise business software, ....

Odoo is an ERP solution developed with Python 3.0, postgresql, ...
You will be in charge to follow and guide customer with their Odoo integration.
You have business knowledge about HR, MRP, Accounting, Finance, Sales, ....
Just graduated Computer Science, Software engineer, ....

Someone who can take ownership of applications, solve technical challenges and take pride in their solutions and code.

Thai citizen only
Mobile or Web application. From Angular and Flutter to golang micro service we develop full stack solutions to worldwide customers.
Mobile or Web application. From Angular & Flutter to golang micro service we develop full stack solutions to worldwide customers.
You will test software and mobile application in order to help our developer to find and fix problems.