พบลูกค้า นำเสนอโอดูให้ลูกค้า หรือผู้มีความสนใจที่จะใช้งานโอดู