What if company limited

What if company limited

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี และส่งเอกสาร บริษัท วอท อีฟ จำกัด 9/2 อาคารเวลตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท What if company limited ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี