บริษัทคอมเครซี่ เน็คเวิร์ค แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัทคอมเครซี่ เน็คเวิร์ค แอนด์เซอร์วิส จำกัด

100/198หมู่ที่ 12 หมู่บ้านวรารักษ์ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัทคอมเครซี่ เน็คเวิร์ค แอนด์เซอร์วิส จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี