บริษัท​ พร​อส​เพอร์ เอ็น​จิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท​พร​อส​เพอร์เอ็น​จิเนียริ่งจำกัด

​11​ซอย​นาค​นิวาส​20​ถนน​นาค​นิวาส​แขวง​ลาดพร้าว​เขต​ลาดพร้าว​กรุงเทพ​ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท​ พร​อส​เพอร์ เอ็น​จิเนียริ่ง จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี