บริษัท​พ​รอ​ส​เพอร์​เอ็น​จิ​เนียริ่ง​จ​ำ​กัด​

บริษัท​พ​รอ​ส​เพอร์​เอ็น​จิ​เนียริ่ง​จ​ำ​กัด​

11 ซอยนาคนิวาส 20 ถนนนาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท​พ​รอ​ส​เพอร์​เอ็น​จิ​เนียริ่ง​จ​ำ​กัด​ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี