บริษัทโกลบอลเจท เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัทโกลบอลเจท เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ จำกัด

49/1 ถนนโชติชิวิทยะกุล3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัทโกลบอลเจท เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี