เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท (บจก.ฟาร์มทุ่งเสี้ยว)

เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท (บจก.ฟาร์มทุ่งเสี้ยว)

1 Moo 6, Chiang Mai-Hodd Rd, Tambom Banklang, Moeng จังหวัด เชียงใหม่ 50300 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท (บจก.ฟาร์มทุ่งเสี้ยว) ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี