ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวาแซนด์วิชแอนด์สแน็คบ๊อกซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวาแซนด์วิชแอนด์สแน็คบ๊อกซ์

50/2 หมู่ 6 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวาแซนด์วิชแอนด์สแน็คบ๊อกซ์ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี