บริษัทกาญจน์กนก พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทกาญจน์กนก พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

88/8 หมู่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัทกาญจน์กนก พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี