หจก.เค.เอ็ม.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์โปรดัก

หจก.เค.เอ็ม.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์โปรดัก

37 หมู่ 5 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท หจก.เค.เอ็ม.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์โปรดัก ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี