เซเว่นอิเลเว่น อาคารธรรมเลิศ

เซเว่นอิเลเว่น อาคารธรรมเลิศ

นางสาว วันวิสาข์ บุญกุศล เซเว่นอิเลเว่น 09592 อาคารธรรมเลิศ (สุขุมวิท13) อาคารธรรมเลิศ เลขที่ 185 ถ.สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพมหานคร Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท เซเว่นอิเลเว่น อาคารธรรมเลิศ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี