บริษัท เวลออฟ อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท เวลออฟ อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

หมู่บ้านกาญกนก 1 เลขที่ 87/242 ม.12 ซ.15 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท เวลออฟ อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี