บริษัท อีอีซี เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อีอีซี เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

900/31 อาคารเลขที่ 12 อาคารชุดเอสวี ซิตี้ ชั้น 1 ห้อง เอฟ 22 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท อีอีซี เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี