พวงเพชร​การเกษตร​อิเล็กทริก​อะไหล่​ยนต์​

พวงเพชร​การเกษตร​อิเล็กทริก​อะไหล่​ยนต์​

477 ถนน​นครสวรรค์​ ตำบล​ตลาด​ อำ​เภอเมือ​มหาสารคาม​ง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท พวงเพชร​การเกษตร​อิเล็กทริก​อะไหล่​ยนต์​ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี