บ.ดีพีทีเอ็นเนอร์ยีแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด

บ.ดีพีทีเอ็นเนอร์ยีแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด

60 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บ.ดีพีทีเอ็นเนอร์ยีแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี