บริษัท​โสภณ​วิช​ญ​์​ เอ็น​จิเนีย​ริ่ง​ จ​ำ​กัด​

บริษัท​โสภณ​วิช​ญ​์​ เอ็น​จิเนีย​ริ่ง​ จ​ำ​กัด​

2137​/218​หมู่​7​ตำบล​เทพารักษ์ อำเภอ​เมืองสมุทร​ปราการ จังหวัด​สมุทรปราการ​ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท​โสภณ​วิช​ญ​์​ เอ็น​จิเนีย​ริ่ง​ จ​ำ​กัด​ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี