หจก.ยูพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส

หจก.ยูพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส

73 ม.9. ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท หจก.ยูพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี