เจเค.วัน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เจเค.วัน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

102/84 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท เจเค.วัน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี