ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์

ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์

6/87 ซอยน้ำเย็น ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี