มนตรี เซลฟ์ สโตเรจ

มนตรี เซลฟ์ สโตเรจ ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บของ และทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นประเภทห้องเก็บของแบบธุรกิจ ร้านค้า หรือ ห้องเก็บของส่วนตัว มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

340/22 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท มนตรี เซลฟ์ สโตเรจ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี