๊ยูไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

๊ยูไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ยูนิต 300 ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ๊ยูไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี