หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว

หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว

88 หมู่1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี