บริษัท อีทีจี ทเวนตี้โฟร์ 2009 (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีทีจี ทเวนตี้โฟร์ 2009 (ประเทศไทย) จำกัด

225/1 ม.4 บ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท อีทีจี ทเวนตี้โฟร์ 2009 (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี