บริษัท ธัญญ๋ซาวดีไซด์แอนโซลูชั่น จำกัด

บริษัท ธัญญ๋ซาวดีไซด์แอนโซลูชั่น จำกัด

65/1 ซ.เจริญกรุง42/1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม 10500 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ธัญญ๋ซาวดีไซด์แอนโซลูชั่น จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี