ทีโฟร์เอส โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี

ทีโฟร์เอส โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี

5(51/14) ซอยนวมินทร์163แยก4 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ทีโฟร์เอส โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี