บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์ จำกัด

บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์ จำกัด

6/87 ซ.น้ำเย็น ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ บิสโทร แอนด์ ซับคอนแทรคท์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี