หาดใหญ่เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 2009 สาขาภูเก็ต

หาดใหญ่เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 2009 สาขาภูเก็ต

66/59 หมู่บ้านเทพธานี ถ.เทพกระษัตรี ม.2 ต.รัษฎา อ.เมือง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท หาดใหญ่เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 2009 สาขาภูเก็ต ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี