บมจ.โฮม​โปรดักส์​เซ็นเตอร์​ จ​ำ​กัด​

บมจ.โฮม​โปรดักส์​เซ็นเตอร์​ จ​ำ​กัด​

99/28​ หมู่1​ ต.ราชาเทวะ​ อ.บางพลี​ จ.สมุทร​ปราการ 10540 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บมจ.โฮม​โปรดักส์​เซ็นเตอร์​ จ​ำ​กัด​ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี