ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภาสภา สภากาชาดไทย

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภาสภา สภากาชาดไทย

ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1871 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภาสภา สภากาชาดไทย ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี