กองฝึกเหลือด้านมนุษยธรรมเเละการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลเเละชายฝั่ง

กองฝึกเหลือด้านมนุษยธรรมเเละการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลเเละชายฝั่ง

160/4 กองการศึกษา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หมู่ 5 ถนนสักประดู่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จว.ชลบุรี 20251 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท กองฝึกเหลือด้านมนุษยธรรมเเละการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลเเละชายฝั่ง ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี