ครอส มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี จำกัด

ครอส มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี จำกัด

32/30 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์, ชั้น 9, โซนซี, ถ.สุขุมวิท21 (ซอยอโศก), แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ครอส มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี