บริษัทบ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด

บริษัทบ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด

64/4 หมู่ที่2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.บางบุตร อ.เมือง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัทบ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี