บริษัท เคทีพี เอ็กซ์พอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เคทีพี เอ็กซ์พอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

246 อาคาร ไทมส์ สแควร์ ชั้น14 ห้อง1404B ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท เคทีพี เอ็กซ์พอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี