บริษัท จีแอนด์วายคอสเม่กรุ๊ป จำกัด

บริษัท จีแอนด์วายคอสเม่กรุ๊ป จำกัด

637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ยูนิต 308-309 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท จีแอนด์วายคอสเม่กรุ๊ป จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี