บริษัท ทรีโอ สมาร์ท เทรด กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทรีโอ สมาร์ท เทรด กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 3191 ห้องเลขที่ P544 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ทรีโอ สมาร์ท เทรด กรุ๊ป จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี