คาเฟ่ คอพพิงเกอร์ โบว์ชิสเตอร์ เบเวอร์รี่

คาเฟ่ คอพพิงเกอร์ โบว์ชิสเตอร์ เบเวอร์รี่

88 หมู่ที่ 4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท คาเฟ่ คอพพิงเกอร์ โบว์ชิสเตอร์ เบเวอร์รี่ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี