บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด​

บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด​

บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด 228 ม. 10 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000​ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด​ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี