ร้านยำจัดจ้านย่านมธ.&ก๋วยเตี๋ยวเรือคุ้นลิ้น

ร้านยำจัดจ้านย่านมธ.&ก๋วยเตี๋ยวเรือคุ้นลิ้น

ศูนย์อาหารยูสแควร์ 2 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ร้านยำจัดจ้านย่านมธ.&ก๋วยเตี๋ยวเรือคุ้นลิ้น ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี