ร้านโอลิโนะ สาขาโลตัส นอร์ท ราชพฤกษ์

ร้านโอลิโนะ สาขาโลตัส นอร์ท ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ร้านโอลิโนะ สาขาโลตัส นอร์ท ราชพฤกษ์ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี