บ้านชาฉุย ราษฏร์อุทิศ1ปากซ.12

บ้านชาฉุย ราษฏร์อุทิศ1ปากซ.12

322 ซ.12 ถ.ราษฏร์อุทิศ1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บ้านชาฉุย ราษฏร์อุทิศ1ปากซ.12 ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี