บริษัท ลูบริแคนท์ส ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ลูบริแคนท์ส ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

112/65-66 หมู่ 1 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ลูบริแคนท์ส ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี