คุณชลธิชา เลิศสงครามชัย

คุณชลธิชา เลิศสงครามชัย

คุณชลธิชา เลิศสงครามชัย 425/72 มบ.ศรีนครพัฒนา1 ซ.นวมินทร์24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถ.นวมินทร์ Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท คุณชลธิชา เลิศสงครามชัย ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี