แม่พาเจริญ

แม่พาเจริญ

ร้านขนมเปี๊ยะอร่อยซอย8( ที่มีโคมแดง ) ( ร้านใหญ่ ติดครัวคุณเจน ) ตลาดพาเจริญคลอง5 เลขที่ 10/20 ต.บึงยี่โถ่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท แม่พาเจริญ ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี