ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส

34/4 หมู่ที่8 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี